Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forside > Om GEUS > Afdelinger > Geofysik

Geofysisk afdeling

Arbejdsopgaver og aktiviteter
  
 
 
Jens Jørgen Møller Statsgeolog
Jens Jørgen Møller
e-mail: jjm@geus.dk
tlf.: 91333901

 

Christian Marcussen Seniorforsker
Christian Marcussen
e-mail: cma@geus.dk
tlf.: 20475964
Kontorfuldmægtig, Marianne Sonne, e-mail maso@geus.dk, tlf. 91333903
Kontorfuldmægtig, Chen Chou Hansen, e-mail cch@geus.dk, tlf. 91333904 

 

Afdelingen er primært engageret i løsning af geologiske opgaver inden for programområdet energiråstoffer og programområdet natur og miljø. Arbejdet omfatter deltagelse i forskningsprojekter (nationale og internationale), kortlægning og udredning til brug for statslige styrelser samt kontraktopgaver især for olieselskaber. De fleste projekter, hvor afdelingens professionelle stab indgår er multidisciplinære i angrebsvinkel. Til brug for tolkning af 2D og 3D reflektionsseismik råder afdelingen over 10 Landmark arbejdsstationer. En række avancerede modellerings og kortlægningsværktøjer anvendes i forbindelse med efterforskningsopgaver (f.eks. bassinmodellering), kortlægning af olie- gasfelter m.v.
 
 
Geografisk er afdelingen hovedsageligt engageret i aktiviteter i Danmark, Grønland og omkring Færøerne. Endvidere deltager afdelingen i internationale projekter.
 
   

 

Kontinentalsokkelprojektet:
 
Kontinentalsokkelprojektet har til opgave at identificere de områder, hvor krav om retten til nye havbundsområder kan fremsættes, samt at indsamle, tolke og dokumentere de nødvendige data for en kravfremsættelse over for FN. På hjemmesiden findes bl.a. oplysninger om Kontinentalsokkelprojektet, om hvilke områder der er interessante, om projektets resultater og generelt om FN's havretskonvention. Læs mere på projektets hjemmeside: a76.dk
 
 
Kontaktpersoner:
 
 • Danmarks undergrund, kulbrinteefterforskning:
       Statsgeolog Jens Jørgen Møller, jjm@geus.dk, tlf. 91333901
 • Kontinentalsokkelsprojektet - Grønland:
       Seniorrådgiver Christian Marcussen, cma@geus.dk , tlf. 20475964
 • Systemeksport, udviklingsprojekter:
       Seniorrådgiver Ioannis Abatzis, ia@geus.dk, tlf. 20307012
 • Proveniens analyse, industri mineraler:
       Seniorforsker Christian Knudsen, ckn@geus.dk, tlf. 20101219
 • Grønlands kulbrinteefterforskning:
       Seniorforsker Ulrik Gregersen, ug@geus.dk, tlf. 91333935
 • Jordskælv:
       Seismologitjenesten, seismo@geus.dk, tlf. 91333903
 • Jurassiske petroleumssystem i Dansk Central Grav, kalk:
       Seniorforsker Nina Skaarup, nsk@geus.dk, tlf. 22221676 
 
Relevante links:
 
Geofysisk afdeling