Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forside > Om GEUS > Afdelinger > Geofysik

Geofysisk afdeling, indeks

Arbejdsopgaver og aktiviteter, Geofysisk afdeling
Geofysisk afdeling

Jens Jørgen MøllerStatsgeolog
Jens Jørgen Møller
e-post:
tlf.: 9133
3901


  Kontorfuldmægtig, Marianne Sonne, e-post , tlf. 91333903

 
  Kontorfuldmægtig, Chen Chou Hansen, e-post , tlf. 91333904  

Afdelingen er primært engageret i løsning af geologiske opgaver inden for programområdet energiråstoffer og programområdet natur og miljø. Arbejdet omfatter deltagelse i forskningsprojekter (nationale og internationale), kortlægning og udredning til brug for statslige styrelser samt kontraktopgaver især for olieselskaber. De fleste projekter, hvor afdelingens professionelle stab indgår er multidisciplinære i angrebsvinkel. Til brug for tolkning af 2D og 3D reflektionssismik råder afdelingen over 10 Landmark arbejdstationer. En række anvancerede modellerings og kortlægningsværktøjer anvendes i forbindelse med efterforskningsopgaver (f.eks. bassinmodellering), kortlægning af olie- gasfelter m.v.

Geografisk er afdelingen hovedsageligt engageret i aktiviteter i Danmark, Grønland og omkring Færøerne. Endvidere deltager afdelingen i internationale projekter.

 

 

 

Kontinentalsokkelprojektet 
Kontinentalsokkelprojektet har til opgave at identificere de områder, hvor krav om retten til nye havbundsområder kan fremsættes, samt at indsamle, tolke og dokumentere de nødvendige data for en kravfremsættelse over for FN. På hjemmesiden findes bl.a. oplysninger om Kontinentalsokkelprojektet, om hvilke områder der er interessante, om projektets resultater og generelt om FN's havretskonvention. Læs mere på projektets hjemmeside: a76.dk


Kontaktpersoner

 • Danmarks undergrund, kulbrinteefterforskning:
       Statsgeolog Jens Jørgen Møller, jjm@geus.dk, tlf. 91333901
 • Kontinentalsokkelsprojektet - Grønland:
       Seniorrådgiver Christian Marcussen, , tlf. 20475964
 • Systemeksport, udviklingsprojekter:
       Seniorrådgiver Ioannis Abatzis, , tlf. 20307012
 • Proveniens analyse, industri mineraler:
       Seniorforsker Christian Knudsen, , tlf. 20101219
 • Grønlands kulbrinteefterforskning:
       Seniorforsker Ulrik Gregersen, , tlf. 91333935
 • Jordskælv:
       Seismologitjenesten, , tlf. 91333903
Samtlige medarbejdere i afdelingen
Seismologi - jordskælvsforskning
Kvik guide til jordskælv
Den dynamiske jord
GLISN Info
Geofysisk afdeling, indeks