Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Om GEUS > Afdelinger > Geofysik

Geofysisk afdeling

Arbejdsopgaver og aktiviteter
 
 
 
Nina Skaarup  Statsgeolog
Nina Skaarup
e-mail: nsk@geus.dk
tlf.: 22221676

 

 

 

 

 

Christian Marcussen Seniorforsker
Thomas Funck
e-mail: tf@geus.dk
tlf.: 91333930
Kontorfuldmægtig, Marianne Sonne, e-mail maso@geus.dk, tlf. 91333903
 
Afdelingen er primært engageret i løsning af geologiske opgaver inden for programområdet energiråstoffer og programområdet natur og miljø. Arbejdet omfatter deltagelse i forskningsprojekter (nationale og internationale), kortlægning og udredning til brug for statslige styrelser samt kontraktopgaver især for olieselskaber. De fleste projekter, hvor afdelingens professionelle stab indgår er multidisciplinære i angrebsvinkel. Til brug for tolkning af 2D og 3D reflektionsseismik råder afdelingen over 10 Landmark arbejdsstationer. En række avancerede modellerings og kortlægningsværktøjer anvendes i forbindelse med efterforskningsopgaver (f.eks. bassinmodellering), kortlægning af olie- og gasfelter m.v.
 
Geografisk er afdelingen hovedsageligt engageret i aktiviteter i Danmark, Grønland og omkring Færøerne. Endvidere deltager afdelingen i internationale projekter.
   
 

Foto: Seismisk feltarbejde i Arktis nord for Grønland og Canada taget af Thomas Funck

 
Kontinentalsokkelprojektet:

Kontinentalsokkelprojektet har til opgave at identificere de områder, hvor krav om retten til nye havbundsområder kan fremsættes, samt at indsamle, tolke og dokumentere de nødvendige data for en kravfremsættelse over for FN. På hjemmesiden findes bl.a. oplysninger om Kontinentalsokkelprojektet, om hvilke områder der er interessante, om projektets resultater og generelt om FN's havretskonvention. Læs mere på projektets hjemmeside: a76.dk
 
 
Kontaktpersoner:
 
 
Geofysisk afdeling