Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Om GEUS > Afdelinger > Geofysik

Geofysisk afdeling

Arbejdsopgaver og aktiviteter
Nina Skaarup

Statsgeolog
Nina Skaarup
e-mail: nsk@geus.dk
Tlf.: 2222 1676


Kontorfuldmægtig, Marianne Sonne, e-mail: maso@geus.dk, tlf.: 9133 3903

Samtlige medarbejdere i afdelingen

Afdelingen er primært engageret i løsning af geologiske opgaver inden for programområdet energiråstoffer og programområdet natur og miljø. Arbejdet omfatter deltagelse i forskningsprojekter (nationale og internationale), kortlægning og udredning til brug for statslige styrelser samt kontraktopgaver især for olieselskaber. De fleste projekter, hvor afdelingens professionelle stab indgår er multidisciplinære i angrebsvinkel. En række avancerede modellerings og kortlægningsværktøjer anvendes i forbindelse med efterforskningsopgaver (f.eks. bassinmodellering), kortlægning af olie- og gasfelter m.v.

Geografisk er afdelingen hovedsageligt engageret i aktiviteter i Danmark og Grønland. Endvidere deltager afdelingen i internationale projekter.

Afdelingen står derudover for driften af GEUS' Undergrundsarkiv. Undergrundsarkivet varetager arkivering, kvalitetssikring og formidling af data der vedrører olie- og gas efterforskningen og anden udnyttelse af undergrunden i Danmark og i Grønland.

Forskning og rådgivning som støtter en forsat efterforskning og udnyttelse af Danmarks olie og gas ressourcer.
Forskning og rådgivning, som kan skabe incitament for yderligere investeringer i olieefterforskning i Grønland.
De seneste jordskælv og link til yderligere oplysninger om seismologi og jordskælv herunder Registrerede jordskælv, Richterskalaen og målestationer.
Kontinentalsokkelprojektet har til opgave at identificere de områder, hvor krav om retten til nye havbundsområder kan fremsættes.
Undergrundsarkivet varetager primært arkivering, kvalitetssikring og formidling af data der vedrører olie- og gas efterforskningen i Danmark og i Grønland.
 
Kontaktpersoner:
 • Danmarks undergrund, kulbrinteefterforskning:
  Statsgeolog Nina Skaarup, nsk@geus.dk, tlf. 2222 1676
 • Grønlands kulbrinteefterforskning:
  Seniorrådgiver Ulrik Gregersen, ug@geus.dk, tlf. 9133 3935
 • Jordskælv:
  Seismologitjenesten, seismo@geus.dk, tlf. 9133 3903
 • Kontinentalsokkelprojektet:
  Chefkonsulent Jens Jørgen Møller, jjm@geus.dk, tlf. 9133 3901
 • Undergrunds arkivet:
  Bibliotikar Marianne M. Hansen, mmh@geus.dk, tlf. 9133 3976
 • Systemeksport, udviklingsprojekter:
  Seniorrådgiver Ioannis Abatzis, ia@geus.dk, tlf. 2030 7012
 • Refraktionsseismik, Havbundsseismografe:
  Seniorforsker Thomas Funck, tf@geus.dk, tlf. 9133 3930
 • Proveniens analyse, industri mineraler:
  Seniorforsker Christian Knudsen, ckn@geus.dk, tlf. 2010 1219
 

 Relevante links

 
Geofysisk afdeling