Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Om GEUS > Afdelinger > Data og IT > Borearkivet

BOREARKIVET

Borearkivet blev oprettet i medfør af Vandforsyningsloven af 1926 med det formål at registrere og bevare oplysninger om grundvand og geologiske forhold
Arkivet opbevarer også oplysninger om boringer fra før 1926. Boringerne er registreret i den landsdækkende database Jupiter, der indeholder oplysninger om mere end 270.000 overfladenære boringer. Data for dybe boringer, samt olie- og gas relaterede data, opbevares i Undergrundsarkivet.

Boringer oprettes i Jupiter ved tildeling af et boringsnummer (DGU nummer), bestemt ud fra boringens placering. Det er GEUS borearkiv, der sørger for tildeling af DGU numre. Oplysningerne i Jupiter er offentlig tilgængelige og kan søges via Interaktivt kort, Google Earth KML eller Jupiter søgeformular.


I boringsdatabasen Jupiter registrerer borearkivet:

  • Administrative data: borestedsadresse, koordinater og kote, udførelsestidspunkt, matrikel, kommune, rekvirent
  • Tekniske data: borehulsdimensioner, forerørs- og filteroplysninger, forseglinger, gruskastninger
  • Lithologiske data: brøndborers beskrivelse af gennemborede lag
  • Vand: pejlinger, prøvepumpninger, tilbagepejlinger
  • Sløjfninger
  • Lokaliseringer
  • Opdateringer og rettelser
Udover de boringsdata, som borearkivet registrerer og vedligeholder, indeholder Jupiter en lang række andre data. GEUS boreprøvelaboratorium registrerer årligt beskrivelser af mere end 13.000 jordprøver i Jupiter. Kommunerne vedligeholder data fra over 35.000 vandindvindingsanlæg, og laboratorier indberetter dagligt grund- og drikkevandskemiske analyser fra boringer og anlæg i hele landet.

Indberetning - Skemaer og Vejledninger

For yderligere information kontakt venligst:
Geologisk Datacenter - Borearkivet
E-mail: geusborearkiv@geus.dk 
Telefon +45 9133 3952 - Telefontid: Mandag til fredag kl. 10.00 - 15.00
Fax: nedlagt. Henvendelse bedes foretaget via e-mail. ​​

 

 Relevante links

 
Borearkivet