Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Om GEUS > Afdelinger > Data og IT > Undergrundsarkivet

UNDERGRUNDSARKIVET

Rapportarkivet på GEUS

Undergrundsarkivet varetager arkivering, kvalitetssikring og formidling af data der vedrører olie- og gas efterforskningen og anden udnyttelse af undergrunden i Danmark og i Grønland. Primært data fra dybe boringer, seismiske og andre geofysiske undersøgelser
Undergrundsloven fastslår, at en kopi af alle data, der indsamles ved aktiviteter i den danske undergrund skal sendes til GEUS, og at GEUS er den nationale databank for Danmarks undergrund. Efter aftale med Grønlands Selvstyre var GEUS indtil udgangen af 2014 ligeledes databank for data fra aktiviteter i Grønland .En kopi af data opbevares stadig i GEUS' databank, og data indsamlet i forbindelse med olie- og gas efterforskningen i perioden 1970 til og med 2014 kan købes hos GEUS. Så snart data er frigivet.

Data fra frigivne 2D og 3D seismiske undersøgelser.
Data fra frigivne vurderings- og efterforskningsboringer.
-  

Data fra overfladenære boringer (fx vandforsynings-, råstof-, forurenings-, geotekniske boringer) er arkiveres og vedligeholdes af Borearkivet.

Aflevering af data
Retningslinjer for aflevering af data til GEUS (Tilladelse i henhold til Undergrundsloven) I henhold til BEK nr. 56 af 04/02/2002 - Bekendtgørelse om indsendelse af prøver og andre oplysninger om Danmarks undergrund (§ 34 bekendtgørelsen), skal en kopi af alle prøver og andre data indsamlet fra undersøgelser i den danske undergrund vederlagsfrit afleveres til GEUS så snart de foreligger.

Detaljer om hvilke data der skal afleveres og hvilke formater de skal afleveres i, findes i Bilag 1 til BEK nr. 56

For yderligere information om aflevering af data til GEUS fx Data formater, typer af medier samt krav til følgebrev og leveringsadresse: Olie- og gasdata - Retningslinjer for aflevering af data til GEUS.

Hvis der er spørgsmål til, hvilke rapporter og data, der skal afleveres eller til datamedie eller format kontakt da venligst Geologisk Datacenter: info-data@geus.dk

Salg af data Danmark
Data kan købes hos GEUS når de bliver frigivet, hvilket typisk sker 5 år eller 10 år efter data er tilgængelige.

Data fra boringer og 3D seismiske undersøgelser kan købes gennem GEUS’ e-butik: Frisbee: https://frisbee.geus.dk/

Data kan også købes via direkte kontakt til Geologisk Datacenter, men der vil pålægges et beløb til kopiering og håndtering af data i forhold til de listede priser.

Salg af data Grønland
Når data er frigivet typisk 5 år eller 10 år efter data er tilgængelige, kan data købes hos GEUS.
Grønland - Data Køb og Søg

Alle data der sælges forbliver GEUS ejendom. Køberen har ikke ret til at kopiere, offentliggøre, videresælge eller udlåne data, der købes af GEUS.
For yderligere information se GEUS_Leveringsbetingelser_Version_20_08_2014.pdf

Grupperabat
Hvis data skal indgå i en database der er fælles for fx. en gruppe af selskaber i en licens, skal hvert selskab købe en kopi.Selskaberne kan herefter frit bruge data i andre projekter, såfremt leveringsbetingelserne overholdes.Der udstedes kun en samlet fakturaDer kan opnås grupperabat på alle GEUS’ produkter.

For yderligere information kontakt venligst:

Geologisk Datacenter - Undergrundsarkivet
e-mail: info-data@geus.dk

 

 Relevante links

 
Undergrundsarkivet