Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forside > Om GEUS > Afdelinger > Geologisk Datacenter

Geologisk Datacenter

Afdelingen står for driften af GEUS' arkiver, for udvikling og drift af de centrale databaser, for udvikling af webadgang til data, samt for udvikling og anden anvendelse af GIS

 

Jørgen Tulstrup

Statsgeolog
Jørgen Tulstrup
e-post: jtu@geus.dk

Tlf.: 9133 3951


  Sekretær, Bettina Andersen, e-post: ban@geus.dk, tlf.: 9133 3959

 
   

"GEUS er nationalt geologisk datacenter og stiller i denne egenskab data og viden til rådighed for myndigheder, uddannelsesinstitutioner, virksomheder og private m.v.". Sådan står der i loven om GEUS, og Geologisk Datacenter er etableret for at sikre dette.

Afdelingen har tre hovedopgaver:

 • Drift af GEUS' arkiver. Vi tager vare både på data der stammer fra GEUS' egne projekter og på data der indberettes til GEUS fra olieselskaber, mineselskaber, brøndborere, ingeniørfirmaer og lignende.
  Der er primært tale om borehulsdata, geofysiske data og rapporter.
  Data indberettes og lagres i stigende grad digitalt, men vi modtager også stadig mange papir-rapporter og andre analoge data.
  Vi kvalitetssikrer data, registrerer dem i vores databaser og sørger for at brugerne kan finde og få adgang til dem.
  Data om den øverste del af undergrunden (vand, sand/grus/ler, geoteknik, forureninger) håndteres af borearkivet, mens undergrundsarkivet tager sig af data fra de dybere lag (olie/gas, geotermisk energi). Kontaktperson for begge arkiver er Marianne Mie Hansen.
 • Udvikling og drift af databaser. GEUS har udviklet og driver en lang række databaser indeholdende oplysninger om boringer, grundvand, drikkevand, geofysiske målinger, geologiske prøver, rapporter, 3D geologiske modeller, Indlandsisen og meget andet.
  Databaserne er tilgængelige for GEUS' personale og i stigende grad også på internettet, hvor man kan søge i data bl.a. på kort. Nogle datatyper kan også downloades, og en del data er tilgængelige for brug i GIS-programmer som WMS og WFS.
  Se mere om adgangen til data på Data og kort.
  Databaseopgaverne varetages af Databasegruppen, og kontaktperson er Martin Hansen.
 • GIS. GEUS har gennem en lang årrække fremstillet de fleste geologiske kort v.h.a. GIS. Kortene kan derfor leveres til brugerne på digital form, og de bliver også i stigende grad lagt på internettet og gjort tilgængelige som WMS og WFS.
  GIS bruges også til at lave geografiske analyser på data og til at fremstille illustrationer.
  Se mere om adgangen til offentligt tilgængelige kort via WMS og WFS på Data og kort.
  Se mere om GIS-gruppens øvrige danske kort og gisprodukter på Kortprodukter fra Danmark
  GIS opgaverne varetages af GIS gruppen, og kontaktperson er Mikael Pedersen.

 
Hjemmeside for Geologisk Datacenter